• تو شایسته قله‌نشینی هستی

منابع درآمدی یک سخنران

 • بدون دیدگاه

سخنرانی حرفه‌ای مانند ساختمانی بزرگ با اتاقهای زیاد است. همچنانکه مشاوره ها، محصولات فرهنگی و بسیاری از ضمائمی را که در مورد آن مطالعه می کنید، فرصت ها را همچون اتاق های تو در تو، یکی پس از دیگری در مقابل شما خواهد گشوده خواهید یافت. فرصت های زیادی وجود دارد که سخنرانان می‌توانند به واسطه مهارت هایشان از آنها کسب درآمد کنند.

 • سخنرانی های رسمی
 • برنامه های مفرح و سرگرم کننده
 • میزگرد
 • رهبری سمینارها
 • میزبانی تبلیغات تلویزیون
 • آگهی‌های تجاری
 • سخنگو بودن
 • مشاوره
 • مربیگری
 • کوچینگ و ارائه ارائه نظرات حرفه‌ای
 • نوشتن مقاله های آموزشی
 • آموزش، سمینار های درون سازمانی و جلسات آموزش
 • رئیس جلسه
 • ارائه سمینارهایی برای تبلیغ از مشتری
 • سمینارهای عمومی
 • سمینارهای مجازی
 • محصولات فرهنگی سخنران

شما می توانید همه حوزه هایی را که آمادگی شرکت در آنها را دارید، به برنامه یا فهرست خدمات خود اضافه کنید و آرام آرام، به یاد کسانی که همایش ها را سازمان می دهند، بیاورید که این خدمات می‌تواند به ارزش مراسم آنها بیفزاید.

برنامه‌ریزان نیز از این کار سود می‌برند. زیرا با استفاده از یک سخنران برای چندین برنامه، فقط کافی است که برای یک اتاق خواب و یک کرایه هواپیما پول بپردازند و این موضوع آنها را بسیار خرسند می سازد.

شما هم منابع درآمد بیشتری را به قرارداد خود می افزایید که البته شما را نیز خوشحال می سازد. زمانی که توسط مشتری دعوت می شوید، همه مخارج در قراردادی که شما پذیرفته اید قید شده است. از مشتری انتظار می‌رود که مخارج مسافرت و هتل را نیز تحت عنوان صورتحساب اضافه بعد از مراسم بپردازد. اغلب برای وسایل آموزشی، مشاوره، کتاب ها، لوح های فشرده صوتی یا وسایل آموزشی دیگری که توسط سخنران تهیه شده و از قبل توسط مشتری برای هر یک از شرکت کنندگان خریداری شده است، دستمزدهای اضافه ای به سخنرانان پرداخت می‌شود.

مطالب مرتبط

خواهشمندیم برای فرستادن دیدگاه، وارد ناحیه کاربری خود شوید.

پر بازدیدترین‌ها

راهنمای ثبت نام در سایت

 • تاریخ ثبت: 21 اکتبر 21

صفحه هدیه اصول سخنرانی

 • تاریخ ثبت: 20 اکتبر 21

مطالب تصادفی

ارتباط موثر – قسمت پنجم

 • تاریخ ثبت: 19 ژوئن 22