• ثبت نام کنید و با کد تخفیف 222 یک دوره را تهیه کنید.

هنر سخنرانی در یک نگاه

  • بدون دیدگاه

هنر سخنرانی و فن بیان

در تمام طول تاریخ اوج اثربخشی انسان، توانایی او در متقاعد کردن دیگران بوده است. با این حساب هدف سخنرانی برای عموم این است که اقدامی صورت گیرد که اگر این سخنان وجود خارجی نمی داشتند، صورت نمی گرفت. وظیفه شما به عنوان یک سخنران این است که شنوندگان خود را انگیزه بدهید که تحت تاثیر حرف هایتان اندیشه، احساس و رفتار متفاوتی پیدا کنند. هدف این است که اقدامی صورت دهید.

خوشبختانه یک سخنران ماهر و مسلط شدن مهارتی آموختنی است. اگر بتوانید رانندگی با اتومبیل را بیاموزید، اگر بتوانید تایپ کنید یا از یک تلفن همراه استفاده نمایید، می توانید به یک سخنران موثر تبدیل شوید و نه تنها زندگی خود، بلکه زندگی شنوندگان خود را نیز تغییر بدهید.

سه عنصر متقاعد کردن

ارسطو فیلسوف بزرگی بود که به اهمیت فن بیان به عنوان ابزاری ضروری برای رهبری کردن پی برد. او عناصر ضروری متقاعدسازی را به سه بخش تقسیم کرد: لوگوس(منطق)، اتوس(اخلاق) و پاتوس(احساسات).

لوگوس اشاره به منطق، کلمات و استدلال در بحث شما دارد. مهم است حرف هایی که می زنید با هم همخوانی داشته باشند، مانند حلقه های یک زنجیر باشند که به هم متصل اند و بیان یا بحثی را انسجام می بخشند. وقتی خوب فکر می کنید و صحبتتان را برنامه ریزی می نمایید، نکات مختلف و متعدد خود را سازمان دهی می کنید تا مطلبی را شروع کنید و آن را به انتها برسانید. هر نکته روی نکته قبلی پایه ریزی می شود تا بحث متقاعد کننده ای شکل بگیرد.

دومین جنبه متقاعدسازی اتوس است که مربوط به منش، اخلاقیات و باورهای شما به هنگام سخنرانی می شود. با افزودن بر اعتبار خود نزد شنوندگانتان، قبل از سخنرانی و به هنگام آن، احتمال این را که شنوندگان حرفهایتان را باور کنند و به توصیه های شما عمل نمایند، افزایش می دهید.

سومین جنبه متقاعدسازی پاتوس است که مضمون احساسی و عاطفی صحبت شما را دربر می گیرد و شاید از همه جنبه های دیگر مهمتر باشد. تنها زمانی که پیوند احساسی و عاطفی برقرار کنید و روی مردم تاثیر بگذارید، می توانید به آنها انگیزه بدهید که فکرشان را تغییر دهند و اقدام ویژه ای به عمل آورند.

اگر می خواهید مردم را تکان دهید و روی آنها تاثیر بگذارید، این سه عنصر باید در هم تنیده باشند.

بخش های مختلف پیام شما

آلبرت محرابیان استاد دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس، چند سال قبل در زمینه ارتباط موثر مطالعاتی کرد. او به این نتیجه رسید که هر پیام از سه رکن تشکیل می شود: کلمات، لحن صدا و زبان بدن سخنران.

کلمات

محرابیان می گوید کلمات تنها 7 درصد پیام را به خود اختصاص می دهند. البته کلماتی که به کار می برید از اهمیت فراوان برخوردارند و باید در انتخاب آنها دقت فراوان کرد. باید ترادف و تسلسل درست و سازمان یافته داشته باشند و به لحاظ دستور زبان هم درست و بی عیب باشند. اما همه ما تا کنون به صحبت های اساتیدی گوش داده ایم که از کلمات عالی و کم نظیر استفاده کرده اند و با این حال از شنیدن حرفهایشان خسته شده ایم. کلمات به تنهایی کافی نیستند.

لحن صدا

دومین عنصر ارتباط که محرابیان به آن اشاره می کند، لحن صداست. در محاسبات او، 38 دصد پیام در لحن صدا خلاصه می شود. مهم تاکیدی است که بر کلمات می گذاریم.

برای مثال به جمله «تو را خیلی دوست دارم» توجه کنید. با تاکید گذاردن بر هر یک از این کلمات و یا با سوالی کردن جمله می توانید معنای عبارت را تغییر دهید.

هر مردی تجربه بحث کردن با همسرش را بر سر یک موضوع ساده داشته است. مردان از کلمات استفاده ابزاری می کنند اما زن ها سعی می کنند از کلمات برای ایجاد ارتباط استفاده نمایند. به همین دلیل هر کلمه ای را به شکلی متفاوت می شنوند. برای مثال زن ممکن است از حرفی که شوهرش زده است برنجد. مرد ممکن است بگوید:«اما من فقط این را گفتم.» و زن ممکن است با عصبانیت بگوید:«مهم نیست چه گفتی، مهم این است که چگونه گفتی.» با تغییر دادن عمدی لحن صدا و با آگاه شدن از اهمیت آن، می توانید همه پیام را تغییر دهید و تاثیری متفاوت بر شنوندگان بگذارید.

زبان بدن

محرابیان در ضمن به این نتیجه رسید که 55 درصد پیام مربوط به زبان بدن می شود. علتش این است که تعداد عصبهایی که از چشم به مغز می رسد، 22 برابر عصب هایی است که از گوش به مغز می رسد. به همین دلیل است که تاثیرات دیداری قدرتمندتر هستند.

متوجه شیوه ارتباطی خود باشید

ارتباط برقرار کنندگان به اینکه زبان بدن آن ها چه تاثیری در مورد قبول واقع شدن پیام آن ها بر جای می گذارد، توجه فراوان می کنند. وقتی دست هایتان به شکل آزاد در دو سمت بدنتان آویزان است، وقتی کف دست هایتان به سمت بالا و باز است و شما با تبسمی بر لبان خود ضمن صحبت به حاضران در جلسه نگاه می کنید، شنوندگان شما احساس آرامش می کنند و پیامتان را به راحتی همچون اسفنج که آب را جذب می کند، جذب خود می نمایند. اگر چهره تان اخمو و جدی باشد، اگر بازوانتان را روی سینه به شکل ضربدر قرار داده باشید و با  با دستهایتان لبه های میز سخنرانی را گرفته باشید، شنوندگان اینگونه تصور می کنند که یک والد خشمگین با آن ها حرف می زند. اینگونه گیرنده هایشان را به روی شما می بندند، حالت تدافعی می گیرند، در برابر پیامتان مقاومت می کنند و به سادگی از حرفی که می زنید متقاعد نمی شوند. زبان بدن موضوع بسیار مهمی است.

بنابراین اگر می خواهید یک سخنرانی فوق العاده داشته باشید بهتر است که موقع سخنرانی آهسته تر حرف بزنید، از سرعت کلامتان بکاهید، مکث کنید و در فاصله میان جملات خود تبسم کنید. آنگاه تفاوت قابل ملاحظه ای در واکنش حاضران مشاهده خواهید کرد. وقتی از سرعت صحبت خود می کاهید، کلمات شما واضح تر می شوند و شما شمرده تر حرف می زنید. لحن صدایتان خوشایندتر و لذت بخش تر است. وقتی تبسم می کنید، گرما، دوستی و پذیرفتن را از خود ساطع می کنید. این امر سبب می شود که شنوندگان شما در شرایط آرامش قرار بگیرند و پیام شما را بهتر دریافت کنند.

یک ساختار ساده برای سخنرانی های کوتاه مدت

یک ساختار سه بخشی وجود دارد که می توانید از آن برای طراحی سخنانتان استفاده کنید. از این الگو می توان برای یک دقیقه تا 30 دقیقه استفاده کرد.

بخش اول:

بخش اول شروع صحبت است. در این بخش به حاضران در جلسه می گویید که قصد دارید درباره چه مطلبی صحبت کنید. مثلا می توانید بگویید: «از اینکه به این جلسه آمده اید متشکرم. می خواهم در عرض چند دقیقه درباره سه مسئله ای که صنعت ما امروز با آن روبه رو ست برایتان حرف بزنم. بعد از آن توضیح می دهم چه اقداماتی می توانیم انجام دهیم تا شرایط ما در ماه های آینده بهتر شود.»

این گونه مجلس برای شنیدن حرفهایتان آماده می شود.

بخش دوم:

در این بخش آن چه را در بخش اول قولش را دادید ایراد می کنید. این می تواند دربرگیرنده یک، دو، یا سه نکته باشد. اگر سخنرانی کوتاه است باید تنها از سه بخش تشکیل شود. مثلا می توانید بگویید ما با افزایش رقابت، کاهش حد نصاب سود و تغییر سلیقه مشتری روبه رو گردیده ایم.

بخش سوم:

این بخش صحبت، خلاصه کردن مطالبی است که تا چند لحظه قبل برای حاضران در جلسه ایراد کرده اید. هرگز نباید انتظار داشته باشید که شنوندگان شما آنچه را برای اولین بار به آن ها می گویید به خاطر بسپارند. از این رو به عقب برگشتن و خلاصه کردن مطالب مهم برای شنوندگان شما بسیار جالب است.

کاری که قبل از سخنرانی  باید انجام دهید

یکی از مهمترین کارهایی که قبل از سخنرانی باید بکنید این است که نتیجه مورد نظرتان را در ذهن حفظ کنید. مشخص کنید که سخنرانی شما به چه هدفی می خواهد برسد. از خود این سوال را بپرسید:«اگر بعد از سخنان من با شرکت کنندگان در جلسه سخنرانی مصاحبه کنند و بپرسند که از این سخنرانی چه چیزی دستگیرت شد و حالا چه تغییری در کارت می دهی؟ می خواهم آن ها چه جوابی بدهند؟» تمام بخش های صحبت های شما باید شنوندگانتان را برای دادن این جواب به سوال کننده آماده کند.

صحبت کردن با قدرت و حضور

برای فراگیری هنر سخنرانی، تنها راه یاد گرفتن صحبت کردن، صحبت کردن، صحبت کردن و باز هم صحبت کردن است. یادگیری سخنرانی شبیه یادگیری هر مهارت دیگر است. به تمرین و تکرار احتیاج دارد تا آنکه در برقراری ارتباط و متقاعد و مجاب کردن از توانایی کافی برخوردار شوید.

یکی از راه های بهبود شیوه صحبت، خواندن شعر با صدای بلند است. شعری را که دوست دارید به خاطر بسپارید و بعد این شعر را بارها و بارها بخوانید. هر بار که این شعر را با صدای بلند می خوانید، انرژی و اشتیاق را در صدایتان جای بدهید. لحن و آهنگ صدایتان را تغییر بدهید. روی کلمات تاکید بگذارید.

وقتی شعر خوبی می خوانید، نه تنها می آموزید که جملات خوب بسازید، بلکه می توانید از تنوع کلامی بیشتری استفاده کنید تا حرفتان اثربخشی داشته باشد. اشخاص حرف شما را فراموش می کنند، اما چگونه گفتن آن را به خاطر می سپارند. وقتی تاکید را از کلمه ای به کلمه دیگر تغییر می دهید، وقتی تاکید را از جمله ای به جمله دیگر انتقال می دهید، به نوعی توانایی موسیقیایی می رسید و به گونه ای صحبت می کنید که شنوندگان جلب پیام های شما می شوند. راه دیگر خواندن کتاب های ادبی مهم است.

از دیگران بیاموزید

یکی از بهترین راه ها برای اینکه به یک سخنران خوب تبدیل شوید، این است که تا حدی که می توانید به صحبت های سخنرانان دیگر گوش بدهید.یادداشت بردارید. به طرز راه رفتن، صحبت کردن، حرکت کردن و ژست هایشان توجه کنید. دقت کنید که یک سخنران با تجربه چگونه صحبتش را شروع می کند.

از نکاتی که می خواهید به آن توجه کنید فهرستی تهیه نمایید. برای هر یک از این نکات به آنها امتیازی از 1 تا 10 بدهید. به این فکر کنید که چگونه می توانید این امتیاز را در کار خود بهتر کنید.

به بعضی از بهترین سخنرانی ها که روی سی دی ضبط شده اند گوش بدهید. نوار را دوباره و دوباره گوش دهید. ببینید او از چه ضرب المثل هایی استفاده می کند تا مشتریان خود را متقاعد و مجاب کند.

نکته جالب در مورد ارتباط این است که با انجام دادن آن نمی توانید بدتر شوید. برای رسیدن به تسلط و مهارت باید آمادگی آن را داشته باشید که بیاموزید و تمرین کنید.بارها و بارها کارتان را تکرار کنید.

توجه داشته باشید که تدارک از قبل، سخنرانی خوب را از سخنرانی بد جدا می کند. روی کلماتتان برنامه ریزی کنید و سرانجام تمرین را فراموش نکنید. بدانید با رعایت این نکات محدودیتی در کار وجود ندارد.

 

 

 

مطالب مرتبط

ارتباط موثر – قسمت اول

https://youtu.be/hUp2eskln80همه ما در زندگی ارتباطات گوناگون و مختلفی داریم. در مدرسه، خانواده، جمع های خانوادگی و غیره اگر در...

  • 29 خرداد 01

خواهشمندیم برای فرستادن دیدگاه، وارد ناحیه کاربری خود شوید.

پر بازدیدترین‌ها

مطالب تصادفی

چگونه سخنرانی را تمرین کنم؟

  • تاریخ ثبت: 11 خرداد 00
question