• ثبت نام کنید و کیف پول خود را چهل هزار تومان شارژ کنید

برچسب ارتباطات، ارتباط اثر بخش، ارتباط پایدار، ارتباط خوب

ارتباط موثر – قسمت نهم

https://youtu.be/bFkrIOOgL2Yهمه ما در زندگی ارتباطات گوناگون و مختلفی داریم. در مدرسه، خانواده، جمع های خانوادگی و غیره اگر در...

 • 29 خرداد 01

ارتباط موثر – قسمت هشتم

https://youtu.be/vZ_EBTKE4zwهمه ما در زندگی ارتباطات گوناگون و مختلفی داریم. در مدرسه، خانواده، جمع های خانوادگی و غیره اگر در...

 • 29 خرداد 01

ارتباط موثر – قسمت هفتم

https://youtu.be/xNw7N7H2yNsهمه ما در زندگی ارتباطات گوناگون و مختلفی داریم. در مدرسه، خانواده، جمع های خانوادگی و غیره اگر در...

 • 29 خرداد 01

ارتباط موثر – قسمت ششم

https://youtu.be/yf2mhoWqGXoهمه ما در زندگی ارتباطات گوناگون و مختلفی داریم. در مدرسه، خانواده، جمع های خانوادگی و غیره اگر در...

 • 29 خرداد 01

ارتباط موثر – قسمت چهارم

https://youtu.be/4699jNeQhUAهمه ما در زندگی ارتباطات گوناگون و مختلفی داریم. در مدرسه، خانواده، جمع های خانوادگی و غیره اگر در...

 • 29 خرداد 01

ارتباط موثر – قسمت سوم

https://youtu.be/0Ryih5y57KAهمه ما در زندگی ارتباطات گوناگون و مختلفی داریم. در مدرسه، خانواده، جمع های خانوادگی و غیره اگر در...

 • 29 خرداد 01

ارتباط موثر – قسمت دوم

https://youtu.be/i5oXdcuiRDUهمه ما در زندگی ارتباطات گوناگون و مختلفی داریم. در مدرسه، خانواده، جمع های خانوادگی و غیره اگر در...

 • 29 خرداد 01

ارتباط موثر – قسمت اول

https://youtu.be/hUp2eskln80همه ما در زندگی ارتباطات گوناگون و مختلفی داریم. در مدرسه، خانواده، جمع های خانوادگی و غیره اگر در...

 • 29 خرداد 01

پر بازدیدترین‌ها

مطالب تصادفی

ارتباط موثر – قسمت هفتم

 • تاریخ ثبت: 29 خرداد 01

چطوری دیگران را آشتی بدیم؟

 • تاریخ ثبت: 30 اردیبهشت 00

مقالات ثروت و پول ساختن

 • تاریخ ثبت: 8 شهریور 01
question