• دوره جامع فن بیان و سخنرانی

برچسب اهمال کاری

ارتباط موثر – قسمت پنجم

https://youtu.be/-UMsi6kQURsهمه ما در زندگی ارتباطات گوناگون و مختلفی داریم. در مدرسه، خانواده، جمع های خانوادگی و غیره اگر در...

  • 19 ژوئن 22

چند دلیل اهمال کاری

https://youtu.be/_rWfrF0WqAwهمه ما با این تجربه مواجه شده ایم که اهمال کاری چقدر به زندگی و روابط ما ضربه وارد کرده است. در این...

  • 19 ژوئن 22

دلایل اهمال کاری

https://youtu.be/CizfsO96kVUهمه ما با این تجربه مواجه شده ایم که اهمال کاری چقدر به زندگی و روابط ما ضربه وارد کرده است. در این...

  • 19 ژوئن 22

ریشه های اهمال کاری

https://youtu.be/znaciFj6FFoهمه ما با این تجربه مواجه شده ایم که اهمال کاری چقدر به زندگی و روابط ما ضربه وارد کرده است. در این...

  • 19 ژوئن 22

اثر پروانه ای چیه؟

https://youtu.be/vt6xpxfQANgهمه ما با این تجربه مواجه شده ایم که اهمال کاری چقدر به زندگی و روابط ما ضربه وارد کرده است. در این...

  • 19 ژوئن 22

چرا اهمال کار هستم؟

https://youtu.be/aB0vSfURW-I همه ما با این تجربه مواجه شده ایم که اهمال کاری چقدر به زندگی و روابط ما ضربه وارد کرده است. در این...

  • 30 ژانویه 22

پر بازدیدترین‌ها

راهنمای ثبت نام در سایت

  • تاریخ ثبت: 21 اکتبر 21

صفحه هدیه اصول سخنرانی

  • تاریخ ثبت: 20 اکتبر 21

مطالب تصادفی

چرا اهمال کار هستم؟

  • تاریخ ثبت: 30 ژانویه 22