• ثبت نام کنید و کیف پول خود را چهل هزار تومان شارژ کنید

برچسب مشکل اهمال کاری

ارتباط موثر – قسمت پنجم

https://youtu.be/-UMsi6kQURsهمه ما در زندگی ارتباطات گوناگون و مختلفی داریم. در مدرسه، خانواده، جمع های خانوادگی و غیره اگر در...

  • 29 خرداد 01

چند دلیل اهمال کاری

https://youtu.be/_rWfrF0WqAwهمه ما با این تجربه مواجه شده ایم که اهمال کاری چقدر به زندگی و روابط ما ضربه وارد کرده است. در این...

  • 29 خرداد 01

دلایل اهمال کاری

https://youtu.be/CizfsO96kVUهمه ما با این تجربه مواجه شده ایم که اهمال کاری چقدر به زندگی و روابط ما ضربه وارد کرده است. در این...

  • 29 خرداد 01

ریشه های اهمال کاری

https://youtu.be/znaciFj6FFoهمه ما با این تجربه مواجه شده ایم که اهمال کاری چقدر به زندگی و روابط ما ضربه وارد کرده است. در این...

  • 29 خرداد 01

اثر پروانه ای چیه؟

https://youtu.be/vt6xpxfQANgهمه ما با این تجربه مواجه شده ایم که اهمال کاری چقدر به زندگی و روابط ما ضربه وارد کرده است. در این...

  • 29 خرداد 01

چرا اهمال کار هستم؟

https://youtu.be/aB0vSfURW-I همه ما با این تجربه مواجه شده ایم که اهمال کاری چقدر به زندگی و روابط ما ضربه وارد کرده است. در این...

  • 10 بهمن 00
question