• ثبت نام کنید و کیف پول خود را چهل هزار تومان شارژ کنید

دسته رهایی از خیانت

قدم دوم- رهایی از خیانت

[presto_player id=4238] هر روز حداقل یک بار گوش کنید. حداکثر سه بار در یک روز  [presto_player id=4310] یک روز در میان انجام دهید. اگر هم...

  • 18 شهریور 01

پاکسازی- رهایی از خیانت

[presto_player id=4141] برای پاکسازی به یکی از این دو روش عمل کنید. البته می توانید همزمان این دو روش را نیز انجام دهید.روش...

  • 18 شهریور 01

قدم اول- رهایی از خیانت

[presto_player id=4237] هر روز حداقل یک بار گوش کنید. حداکثر سه بار در یک روز  [presto_player id=4310]یک روز در میان انجام دهید. اگر هم...

  • 18 شهریور 01

گارانتی و تضمین دوره

[presto_player id=4153] اگر تو تصمیم گرفته ای که تغییر اساسی در این زندگی بدهی، باید جدیت داشته باشی. تو تا الان هر طور که فکر...

  • 18 شهریور 01

معارفه دوره رهایی از خیانت

[presto_player id=4136] پس از اینکه در این دوره ثبت نام کردید، برای بررسی و آنالیز پیشرفتتان لازم است یک چک آپ فرکانسی از شما...

  • 18 شهریور 01