• ثبت نام کنید و با کد تخفیف 222 یک دوره را تهیه کنید.

برچسب توجه مخاطب

دیگران را میخکوب کن

وقتی با فرد یا افرادی حرف می زنید، توقع دارید همه حواسشان را به شما اختصاص دهند. اگر غیر از این باشد واقعاً شرایط...

  • 1 خرداد 00
question