• ثبت نام کنید و با کد تخفیف 222 یک دوره را تهیه کنید.

برچسب سر صحبت

چطوری سر صحبت را باز کنم؟

ما در طول روز با افراد بسیاری برخورد می کنیم و شروع یک گفتگوی تأثیرگذار و اثربخش بسیار اهمیت دارد. در اینجا یاد می...

  • 3 خرداد 00
question