• ثبت نام کنید و با کد تخفیف 222 یک دوره را تهیه کنید.

برچسب قانع

چطوری دیگران را قانع کنم؟

اگر بتونیم دیگران را به سادگی قانع کنیم، سرعت رشد و پیشرفتمون در زندگی خیلی زیاد می شه. اعتماد به نفسمون بالاتر...

  • 26 خرداد 00
question